Kalendarz szczepień
Sprawdź

 

 

 

 

 PORADNA REHABILITACYJNA

mgr  fizjoterapii MARCIN WARMOWSKI

fizjoterapeuta NDT - Bobath 

 

                                                                          -Terapia Neurorozwojowa NDT-Bobath dla dzieci i dorosłych
                                                                          -PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation) –

                                                                              proprioreceptywna nerwowo – mięśniowa facylitacja 
                                                                          -Integracja Sensoryczna (SI)
                                                                         -Kinesiology Taping, 
                                                                         -Terapia Tkanek Miękkich
                                                                         -Terapia Manualna wg Ackermanna.